Findest du es schade, dass Mini Salzburg nur alle 2 Jahre offen ist?

  • Beitrags-Kategorie:Artikel

👍🏻 👎🏻

36 Ja 2 Nein

Was magst du an Mini Salzburg garnicht?

Uni l

Kindermenge I I I

Fast keine Arbeitsplätze I I I I I

Alles I

Zu hohe Preise I I I I

Verschiedene Jobs, gleicher Preis I I

Mehr Plätze I I I I I

Theresa, Helena